Zapraszamy na lutowe Spotkanie z Piosenką!

piątek, 22 lutego 2019, od godziny 20:00.

Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK,
ul. Dworcowa 6, Szczecin

Tym razem bardziej Przemek niż Kuc
ale nie mniej serdecznie.