Z uwagi na istniejące zainteresowanie przeprowadzeniem kolejnej edycji turnieju OMTTK, Zarząd Oddziału prosi o zgłaszanie swoich kandydatur do biura Zarządu w terminie do 15 maja 2019 roku