XX Zlot Opiekunów Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych Województwa Zachodniopomorskiego

Świdwin 6-8 września 2019

w przygotowaniu