Aktualne informacje dotyczące XLVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego 2019/2020

Konkurs jest dofinansowywany ze środków Urzędu Miasta i Gminy Szczecin

Oddział Zachodniopomorski PTTK w Szczecinie zaprasza wszystkie chętne szkoły do udziału w XLVIII Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym. Konkurs przeznaczony jest w szczególności dla ambitnych, młodych turystów i krajoznawców i dotyczy szerokiego zakresu wiedzy turystycznej i nie tylko.

Współzawodnictwo odbywa się na 2 poziomach: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i składa się z wymienionych w zakładce eliminacje konkursów tematycznych.

Testy odbywają się zawsze w środy o godz. 17:00 - wszystkie szkoły

 Impreza na orientację oraz I pomoc - wg osobnych komunikatów (konkursy praktyczne)

 Uczestnicy

Drużyna reprezentuje szkołę (również inne instytucje, np. Pałac Młodzieży, klub turystyczny, drużynę harcerską itp.). Jeśli zrzeszeni są tam uczniowie z różnych szkół, które nie biorą udziału w Turnieju lub uczniowie ze szkół biorących udział w Turnieju jeśli chcą występować pod innym szyldem niż własna szkoła, powinni to uzgodnić z opiekunem SKKT. 

zgoda_RODO oświadczenie rodziców


Klasyfikacja

 

W każdym z konkursów może występować maksymalnie 9 uczniów (bez podziału na zespoły). Każdy z uczestników pisze test indywidualnie. Do klasyfikacji szkoły zaliczane będą punkty uzyskane przez trzech najlepszych uczniów w danym konkursie. Impreza na orientację i samarytanka jest konkurencją zespołową (zespoły 2-3 osobowe). Prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa i indywidualna. Będzie prowadzona również klasyfikacja indywidualna za uzyskane odznaki turystyczno-krajoznawcze obliczone wg regulaminu OMTTK . Książeczki należy dostarczyć do siedziby Oddziału Zachodniopomorskiego PTTK do marca 2020 r. Najlepsze szkoły w poszczególnych kategoriach (połowa z biorących udział, nie więcej jednak niż osiem) będą reprezentowały Szczecin w eliminacjach wojewódzkich. Najlepsze zespoły wezmą udział w finale centralnym. Wszystkie szkoły uczestniczące w Turnieju otrzymają dyplomy, a najlepsi uczestnicy dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

Organizator konkursu

Oddział Zachodniopomorski PTTK w Szczecinie

+48 91 5796645

70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 6

http://www.szczecin.pttk.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Zgłoszenia drużyn do Turnieju

Janusz Zbiorczyk

+48 665 810 896

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

Zwycięskie drużyny z etapu miejskiego i powiatowego wezmą udział w etapie wojewódzkim 24-26 kwietnia.

Zwycięskie drużyny z  etapu wojewódzkiego wezmą udział w finale centralnym (prawdopodobnie w województwie dolnośląskim)


 

UWAGA: od 2014 roku obowiązuje nowy regulamin OMTTK

 

Zmiany wprowadzone do regulaminu są następstwem uwzględnienia propozycji zgłaszanych po eliminacjach wojewódzkich, dyskusji z uczestnikami i opiekunami obecnymi na Finale Centralnym XLII OMTTK PTTK w Barlinku.

 

Wśród najważniejszych zmian w zapisach regulaminu i załączników znalazło się:

 

  1. Wydłużenie czasu na przeprowadzenie II etapu Turnieju do 15 kwietnia.
  2. Ustalono zasady wyłaniania zespołów na wolne miejsca w finale centralnym w przypadku, gdy brak jest zgłoszeń w danej kategorii ze wszystkich województw – losowanie spośród zespołów, które zajęły II miejsca w eliminacjach wojewódzkich.
  3. Wprowadzono zapis dotyczący reprezentowania szkoły wyłącznie przez jej uczniów. Uczniowie różnych szkół mogą natomiast reprezentować koła, kluby działające np. przy domach kultury czy przy danej szkole.
  4. Wprowadzono zapis o obowiązku obecności opiekuna zespołu na każdym etapie.
  5. Zmieniono wzór obliczania punktów turniejowych za marsz na orientację. Zmiana polega na tym, że 100 punktów uzyskuje jedynie zespół, który pokonał trasę bezbłędnie. Zwycięstwo, ale z dorobkiem punktów karnych oznacza odpowiednio mniejszą liczbę punktów przeliczeniowych.
  6. Na rowerowym torze przeszkód: wprowadzono nowe przeszkody, dano możliwości modyfikowania wszystkich przeszkód oraz budowania innych przeszkód, pod warunkiem zamieszczenia stosownych zapisów w komunikacie poprzedzającym odpowiedni etap.
  7. Ujednolicono obliczanie punktów za posiadanie odznak turystycznych w klasyfikacji zespołowej i indywidualnej. Zniesiono ograniczenia czasowego przy punktowaniu odznak w klasyfikacji zespołowej.
  8. Wprowadzono zapisu o karze punktowej za niedostarczenie karty zespołu podczas III i IV etapu.
  9. Dokonano poprawek stylistycznych oraz redakcyjnych