Eliminacje wojewódzkie

Zakres jak na III i IV etapie miejskim w Szczecinie oraz podany w komunikacie organizatora finału centralnego tj

III. Polecana literatura 

Przy konstruowaniu powyższych konkurencji organizatorzy będą korzystać z niżej wymienionych źródeł.

1. wiedza z zakresu krajoznawstwa:

1) Kanon Krajoznawczy Polski, Łęcki W. red., Warszawa 2005, wyd. II poprawione i uzupełnione lub www.kanon.pttk.pl 

2) Małopolskie – przewodnik + atlas , wyd. Demart 2016,

3) Poznaj swój kraj, numery z 2017 r. 

4) Województwo Małopolskie  – mapa administracyjno-turystyczna, Wydawnictwo BiK,

5) Strony internetowe: www.visitmalopolska.pl; www.drewniana.malopolska.pl 

2. wiedza turystyczna i topograficzna 

1) Dymarski J., AB imprez na orientację, Warszawa 2000

2) Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty, Śledzińska J. red., Wielocha A., Warszawa 2011, 

3) www.survival.strefa.pl (w zakresie działu „Orientacje w terenie”) 

3. wiedza z zakresu przepisów ruchu drogowego 

1) Kodeks ruchu drogowego w zakresie ruchu pieszego, rowerzysty i motorowerzysty

4. wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

1) Wytyczne 2010 resuscytacji krążeniowo-oddechowej ERC, Kraków 2010, strona internetowa www.prc.krakow.pl 

2) Buchfelder M., Podręcznik pierwszej pomocy, Warszawa 2011

5. turystyczne ABC 

1) hippika.net  

2) guesty.com.pl 

3) www.geocaching.pl 

4) www.kajaki-mazury.pl/poradnik

5) pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawel_II

6. Źródłem wiedzy do turniejowych testów będą również informacje zawarte na stronach internetowych:

1) www.pttk.pl

2) www.mlodziez.pttk.pl 


Eliminacje w powiecie gryfińskim 7.04.18

Zakres jak niżej oraz pytania z powiatu gryfińskiego

IV etap eliminacji miejskich OMTTK

Małopolska i Polska

Małopolska

SP- rozdział w Kanonie Krajoznawczym Polski

GM- SP+ Przewodnik Demart

SPG- SP+GM+ mapa BIK

Polska:

SP- UNESCO+ Polskie Pomniki Historii

GM- SP+  Parki Narodowe

SPG- Kanon Krajoznawczy Polski

III etap eliminacji miejskich OMTTK

 Szczecin

Szkoły podstawowe

 -Szlak miejski (czerwony)-całość: znajomość obiektów i podstawowych widomości z nimi związanych i w nim zawartych(m.in. ważniejsze daty) ,

rozpoznawanie obiektów na fotografiach

 Gimnazja  zakres SP oraz

Złoty Szlak w Szczecinie

Szkoły ponadgimnazjalne   zakres GM oraz

Pomniki i tablice Śródmieścia

 

Zalecana literatura

mapa-folder Szczecin-miejski szlak turystyczny PTTK

"Przewodnik po Szczecinie"-wyd. "13 Muz"

inne , dowolne współczesne przewodniki po Szczecinie

Zakres materiału województwo zachodniopomorskie

Kanon krajoznawczy województwa zachodniopomorskiego, red. M Duda, T. Duda, R. Śledziński

Tajemnice krajobrazów Pomorza Zachodniego. przewodnik dla dociekliwych, Praca zbiorowa pod red. Z. Głąbińskiego

Kanon Krajoznawczy Polski, wyd. PTTK "Kraj"

- cały rozdział poświęcony województwu zachodniopomorskiemu

Uczestników obowiązuje znajomość mapy: miejscowości, obiekty itp. z w/w zakresu, podział na mapie na powiaty.