REGULAMIN

Wojewódzkiego Konkursu

Pierwszej Pomocy i Przepisów Ruchu Drogowego

edycja 2018/2019

1.Organizatorem Konkursu jest Oddział Zachodniopomorski PTTK z siedzibą przyDworcowej 6, 70-206 Szczecin, tel. 665 810 896 lub 91 579 66 45, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , adres www: pttk.szczecin.pl oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

2.Głównym celem Konkursu jest promowanie wiedzy z pierwszej pomocy oraz przepisów ruchu drogowego oraz podnoszenie wiedzy praktycznej dotyczącej udzielania pierwszej pomocy.

3.Konkurs jest konkursem jednostopniowym o zasięgu wojewódzkim. Konkurs rozgrywany jest w kategoriach:

a.Szkoły Podstawowe,

b.Gimnazja

c.Szkoły Ponadgimnazjalne.

Podczas Konkursu prowadzona jest klasyfikacja:

a.indywidualna,

b.drużynowa.

4.Zgłoszenia udziału uczniów dokonuje opiekun szkoły/klubu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 21 grudnia 2018 r. wraz z oświadczeniem RODO - załącznik do Regulaminu Konkursu.

 

Przebieg Konkursu

1.Konkurs składa się z trzech etapów:

a.teoretycznego testu wiedzy ze znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy, pisanego indywidualnie, za który można zdobyć maksymalnie 30 pkt.,

b.teoretycznego testu ze znajomości przepisów ruchu drogowego, pisanego indywidualnie, za który można zdobyć maksymalnie 30 pkt.,

c.sprawdzenia praktycznej wiedzy dotyczącej udzielania pierwszej pomocy poprzez postawienie trzyosobowej drużyny reprezentującej szkołę/klubwyimaginowanej sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, za którą będzie można zdobyć maksymalnie 50 pkt. dla drużyny.

2.Do klasyfikacji drużynowej będą zliczane punkty zdobyte przez trzech najlepszych uczestników danej szkoły/klubu w obu testach oraz punkty najlepszej z danej szkoły/klubu trzyosobowej drużyny za praktyczną wiedzę z udzielania pierwszej pomocy.

3.Konkurs odbędzie się 5 stycznia 2019 roku.  Pomorski Uniwersytet Medyczny ul. Rybacka, godz.10.00

Nagrody i uprawnienia

1.Tytuł laureata Konkursu otrzymuje osoba, która otrzymała nie mniej niż 90% możliwych do zdobycia punktów. Jeżeli tytuł laureata otrzymało mniej niż 15% uczestników, to wtedy tytuł laureata otrzymuje do 15% uczestników z najwyższymi wynikami przy czym ich wyniki nie mogą być niższe niż 80% możliwych do zdobycia punktów. Laureaci otrzymują również dyplom Wojewódzkiego Konkursu Pierwszej Pomocy i Przepisów Ruchu Drogowego.

2.Tytuł finalisty Konkursu otrzymuje osoba, która otrzymała nie mniej niż 60% możliwych do zdobycia punktów. Finaliści otrzymują również dyplom Wojewódzkiego Konkursu Pierwszej Pomocy i Przepisów Ruchu Drogowego.

3.Uczestnicy Konkursu, mogą otrzymać nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane przez Zachodniopomorski Oddział PTTK w Szczecinie w ramach dostępnych środków.

 

Przepisy końcowe

1.Opiekun, dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie, zgadza się na postanowienia Regulaminu Olimpiady i zobowiązuje się go przestrzegać.

2.Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie/wykorzystywanie danych osobowych uczestnika dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu Konkursu, a także na publikowanie wyników i zdjęć z przebiegu Konkursu.

3.Uczestnik w trakcie trwania konkursu zobowiązany jest mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty).

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Zarząd Oddziału Zachodniopomorskiego PTTK w Szczecinie.