Koła i kluby, są podstawowymi jednostkami Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Każdy oddział posiada kluby i koła ogólnoturystyczne oraz specjalistyczne. Generalnie można je podzielić na środowiskowe, regionalne i szkolne. Jednak główny trzon oddziałów stanowią przeważnie Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne . Na tej podstronie umieścimy podstawowe informacje o kołach i klubach turystycznych oraz możliwości kontaktu celem wstąpienia do nich. Zarządy klubów prosimy o przesyłanie danych teleadresowych oraz krótkich informacji o pracy i osiągnieciach klubów. Mile widziane również fotografie z rajdów i wypraw.