Genezą powstania Grupy Imprez na Orientację „JEJ” był problem zorganizowania w 1994r. III Indywidualnych Mistrzostw Polski w Marszach na Orientację „Matnia - 94”.

W tamtym czasie Polska zachodnia od kilku już lat była przysłowiową białą plamą w organizacji ogólnopolskich zawodów na orientację. Wówczas w środowisku szczecińskim nie było bowiem prężnego klubu mogącego zorganizować zawody stopnia mistrzostw Polski. Dlatego też członkowie Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK zwrócili się w sprawie organizacji do zawodników od lat cyklicznie startujących w imprezach i jednocześnie legitymującymi się dobrymi wynikami w imprezach ogólnopolskich wywodzącymi się z miasta Gryfa. Prośba została przyjęta i z początkiem 1994 powstała grupa „JEJ” w podstawowym składzie:

Jacek Wojciechowski ze Szczecina

Edward Fudro z Polic

Jarosław Szkibiel ze Szczecina

Od ich imion powstała nazwa. Grupę uzupełniły osoby z Polic.

Mistrzostwa wówczas zorganizowane uzyskały najwyższą w Polsce ocenę sędziów i zawodników klasyfikujących zawody rangi ogólnopolskiej i mistrzowskiej.

            Ocena ta spowodowała, że Grupa postanowiła kontynuować swoją działalność, organizując cyklicznie w maju imprezę pod nazwą: Ogólnopolskie Zawody na Orientację „GRYF”.

Zawody te corocznie decyzjami Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK uzyskiwały rangę Pucharu Polski.

W latach 1995,1996, 1997, 1998 także były najwyżej ocenione przez sędziów ogólnopolskich, zajmując pierwsze miejsca w prowadzonych klasyfikacjach .

W 1994, 1995, 1997, 1998, 2004 decyzjami ZG PTTK Grupa zajmowała II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Organizator Roku na najlepszą imprezę na orientację w Polsce”

W 1996r. oraz 2000r. decyzjami ZG PTTK przyznano GInO „JEJ” tytuł” Organizatora Roku” za najlepiej zorganizowaną imprezę rangi ogólnopolskiej.

           Decyzjami ZG PTTK członkowie grupy zdobywali od porządku organizowanych zawodów tytuł „Najlepszego budowniczego etapu imprezy ogólnopolskiej” - zwycięstwo w klasyfikacji w 1994, 1995, 1996, 1997 oraz 1999r.

Oprócz zawodów ogólnopolskich, grupa od 1995r. organizowała cyklicznie w Policach wiosenne zawody na orientację „GFYF-ik oraz jesienne zawody na orientację „ORLIK” przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Łącznie w kilkudziesięciu zorganizowanych do tej pory zawodach, uczestniczyło łącznie około 5 000 zawodników.

Od porządku patronat nad zawodami sprawował nieprzerwanie Burmistrz Miasta i Gminy Police co skutkowało, iż dla dzieci i młodzieży uczestnictwo w naszych imprezach było darmowe.