Władze Oddziału Zachodniopomorskiego PTTK w Szczecinie
 wybrane przez Zjazd Oddziału w dniu 20 marca 2019 r.Zarząd Oddziału
 Janusz Zbiorczyk - prezes
 Ryszard Radke - wiceprezes

 Zygmunt Cywiński - wiceprezes
 Andżelika Szczęch Kaczorkiewicz - skarbnik
 Tomasz Duda - sekretarz

 
Komisja Rewizyjna
 Katarzyna Kozakowska - prezes
 Ewaryst Szyszkowski - wiceprezes
 Przemysław Saja - sekretarz