sejmik 2020

sejmik przesunięty na bliżej nie określony termin – koniec czerwca lub termin jesienny. Również Kongres czasowo odwołany

Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy – program spotkania

8.30 Przyjmowanie gości Sejmiku, rejestracja występujących

                budynek Centrum Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego

                ul. Mickiewicza 16B (podwórko dawnego Wydziału Nauk o Ziemi)

                Do dyspozycji gości – parking na ok. 30 samochodów

10.00    Uroczyste otwarcie, powitanie gości i delegatów

                Wręczenie wyróżnień za działalność w PTTK

10.20    wystąpienia wstępne – zaproszeni goście (po 10-15 minut)

PANELE REFERATOWE – Krajoznawstwo 2.0 – nowe formy w turystyce

11.00    Panel referatowy 1

                a) Nowe oblicza i wyzwania współczesnego krajoznawstwa – Tomasz Duda

                b) Polskie pomniki na Cmentarzu Centralnym – Antoni Adamczak

c) Dziedzictwo kulturowe kościoła w Iwięcinie – cyfryzacja zasobów w pracach BDZ

12.30    Przerwa kawowa

                Podczas przerwy – możliwość udziału w wirtualnym pokazie prezentacji Iwięcina

13.00    Panel referatowy 2

                a) Cerkiew św. Mikołaja w Szczecinie – Zygmunt Cywiński

                b) Stulecie urodzin Stanisława Rzeszowskiego – Krzysztof Wieliński

14.00    Obiad

15.00    Panel referatowy 3

                a) Wincenty Pol na Pomorzu – Ryszard Kotla

                b) Archeoturystyka na Pomorzu Zachodnim – Agnieszka Matuszewska

                c) Stanisław Twardo – pierwszy prezes PTTK w Szczecinie – Jan Krzysztoń

16.30    Propozycja regulaminu nowej odznaki krajoznawczej na Pomorzu Zachodnim

17.00    Podsumowanie i zakończenie obrad Sejmiku Krajoznawczego

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w planie wystąpień podczas Sejmiku

Podczas trwania Sejmiku Krajoznawczego udostępniona będzie do zwiedzania wystawa autorstwa kol. Mirosława Borowskiego pt. „Falerystyka w PTTK”