Sponsorzy wspierają działalność Oddziału

W końcówce roku Oddział otrzymał dotacje na wsparcie działalności programowej.

Urząd Miasta Szczecin wsparł działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Kolega Ryszard Radke w ramach dyżurów w siedzibie Oddziału prowadzi konsultacje i mediacje oraz podejmuje interwencje w zakresie zapobiegania przemocy. Kontakt z nim jest możliwy 24h/dobę – więcej informacji w zakładce “pomoc ofiarom przemocy w rodzinie”. Nr umowy WSS-IV.2020.37.PS

Do końca roku Oddział podjął się opracowania i wypromowania nowej odznaki krajoznawczej. Działania te wspiera Urząd Marszałkowski w ramach programu Społecznik na lata 2019-2021. Zachodniopomorska Odznaka Krajoznawcza będzie odznaką wielostopniową. Weryfikacja jej będzie możliwa na podstawie standardowych wpisów w prowadzonych przez turystów dziennikach lub drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej. Nr umowy 33/A/2020/II. (#PomorzeZachodnie, #społecznik, #KARR)