Konkursy

  • Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy
  • Konkurs Krasomówczy
  • Poznajemy Ojcowiznę
  • Wiedza o Szczecinie