*Informacja o konkursach PTTK

Zarząd Oddziału Zachodniopomorskiego PTTK zachęca do udziału w organizowanych przez nas konkursach PTTK o zasięgu ogólnopolskim, adresowanych do różnych poziomów szkół: podstawowych i ponadpodstawowych

1.OMTTK – Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy.
Jest to konkurs drużynowy kilkuetapowy. Zespoły 3-osobowe zbierają punkty w konkurencjach testowych z zakresu krajoznawstwa miasta, regionu i Polski, wiedzy o ruchu drogowym , I pomocy oraz w konkurencjach praktycznych – udzielania I pomocy, rowerowego toru przeszkód, imprezy na orientację i in. Najlepsze drużyny awansują do etapu wojewódzkiego, a finalista zmagań do centralnego. Zalecana pomoc nauczyciela zajmującego się turystyką, geografią lub historią. Czas trwania dla drużyn ze Szczecina (etap miejski) od listopada do marca – 4 spotkania. Dla drużyn z innych powiatów niż Szczecin wystarczy zgłoszenie do etapu wojewódzkiego lub w przypadku większej liczby drużyn wymagane jest przeprowadzenie eliminacji powiatowych.

2.Konkurs Krasomówczy
Konkurs indywidualny. Należy przygotować kilkuminutową wypowiedź (opowieść) związaną z naszym regionem, ciekawym wydarzeniem, osobą i umieć ją przedstawić barwnie i ciekawie w czasie przesłuchania w konkursie. Etap wojewódzki w końcu października (zwykle w Szkole Podstawowej nr 74). Zalecana pomoc polonisty.

3.Poznajemy Ojcowiznę
Konkurs może być indywidualny lub grupowy w kilku kategoriach. Opracowanie tematu związanego z ciekawymi ludźmi, rodziną , ważnymi wydarzeniami lub krajoznawstwem w formie albumu, dziennika, prezentacji multimedialnej. Czas składania prac do połowy stycznia. Zalecana pomoc historyka, plastyka.

4. Wiedza o Szczecinie – konkurs lokalny
PTTK organizuje również regionalny Konkurs Wiedzy o Szczecinie i Pomorzu – każdorazowo obejmuje inny okres historyczny naszego Regionu. Ze względu na bardzo duży zakres wiedzy bazuje na wiedzy własnej uczestników i trudno wskazać zakres ewentualnej literatury. W tym roku zakres obejmie okres od II Wojny Światowej (przewidywany termin – grudzień)