*pomoc ofiarom przemocy

Uchwałą   Zjazdu Oddziału z dnia 27.06.2022  Oddział prowadzi zgodnie ze Statutem PTTK art.7 szczególnie ust. 2 pkt.  8, 13, 19, 32 aktywne działania na rzecz pomocy ofiarom przemocy domowej

Specjalnie do tego celu został wydzielony pokój dyżurny do całodobowego użycia w dyspozycji koordynatora działalności programowej

Kontakt z koordynatorem    Ryszard Radke   tel 606 990 960

email: ryszardradke@wp.pl

Miejsce spotkań – siedziba Oddziału w Szczecinie ul. Dworcowa 6

W związku z powyższym Oddział Zachodniopomorski PTTK prowadzi 

PUNKT KONSULTACYJNO – INTERWENCYJNY

Jednostka nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego –

Wpisany do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin

Zapraszamy do kontaktu w zakresie Poradnictwa obywatelskiego – rodzinnego w sprawach dzieci i rodziny oraz innego w zakresie przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji

Rodzaj działalności programowej:

  1. Dyżury konsultacyjno – interwencyjne.
  2. Działania interwencyjne w terenie.
  3. Działania edukacyjno – informacyjne i szkoleniowe.
  • napisali o nas Kurier 13.01.2020
  • realizowanie zadania pn. turystyka kwalifikowana profilaktyką przeciwdziałania przemocy wobec dzieci oraz podnoszeniem kompetencji społecznych dziecka