**Rajdy i wycieczki 60+

Organizatorem wszystkich imprez jest Sławomir Madej, Przodownik Turystyki Pieszej Nr 9706

informacje na stronie facebooka Sławkowe wycieczki UTW

sprawozdanie 2019