***Rada Opiekunów SKKT

Rada Opiekunów SKKT PTTK Woj. Zachodniopomorskiego
ul. Dworcowa 6, 70-206 Szczecin
tel. (091) 579 66 45 rpk@szczecin.pttk.pl Przewodnicząca Rady: Małgorzata Hazubska
Wiceprzewodnicząca: Andżelika Szczęch – Kaczorkiewicz
Sekretarz: Małgorzata Medyna
Członkowie: Artur Kotowski, Ireneusz Sawicki, Paweł Redmann

do weryfikacji