***Komisja Turystyki Górskiej

Regionalna Komisja Turystyki Górskiej PTTK
ul. Dworcowa 6, 70-206 Szczecin
tel. 91 579 66 45, rpk@szczecin.pttk.pl

Przewodniczący Komisji –
Skład Komisji: Edward Fudro (przewodniczący),
Sławomir Bosiak (sekretarz),

członkowie: Tomasz Paszek, Mirosław Dudziński

Komisja Egzaminacyjna – j.w.

Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT – przewodniczący Edward Fudro

wiceprzewodniczący Tomasz Paszek

członkowie TRW:

Sławomir Bosiak, Mirosław Dudziński
Dyżury członków TRW: czwartki w godzinach: 17.00 – 18.00

E g z a m i n dla przodowników TG – czekamy na zgłoszenia

Pismo KTG ws weryfikacji

Ankieta dla Przodowników TG