***Komisja Turystyki Górskiej

Regionalna Komisja Turystyki Górskiej PTTK
ul. Dworcowa 6, 70-206 Szczecin
tel. 91 579 66 45, rpk@szczecin.pttk.pl

Dnia 17.06.2023 KTG ZG PTTK powołała uchwałą 3/XXI/2023 Regionalną Komisję Egzaminacyjną ds. Przodowników PTG PTTK w Szczecinie w składzie:

  1. Edward Fudro – przewodniczącu
  2. Mirosław Dudziński – wiceprzewodniczący
  3. Sławomir Bosiak – sekretarz
  4. Artur Ochał – członek
  5. Tomasz Paszek – członek
  6. Ryszard Radke – członek
  7. Andrzej Rusin – członek
  8. Janusz Zbiorczyk – członekTerenowy Referat Weryfikacyjny GOT – przewodniczący Edward Fudro

członkowie TRW:

Sławomir Bosiak, Mirosław Dudziński, Tomasz Paszek, Ryszard Radke
Dyżury członków TRW: czwartki w godzinach: 17.00 – 18.00

E g z a m i n dla przodowników TG – czekamy na zgłoszenia

Pismo KTG ws weryfikacji

Ankieta dla Przodowników TG