*władze Oddziału

Władze Oddziału Zachodniopomorskiego PTTK w Szczecinie
 wybrane przez Zjazd Oddziału w dniu 27 czerwca 2022 r.

Zarząd Oddziału
 Tomasz Paszek – prezes
Katarzyna Kozakowska – wiceprezes

Artur Szparaga – skarbnik
 Jakub Nowysz – sekretarz
 Beata Kaczor – członek

 
Komisja Rewizyjna
 Janusz Zbiorczyk – prezes
Zygmunt Cywiński – wiceprezes
 Daniel Halicki – sekretarz