parkingi dla autokarów

Wczoraj, wielokrotnie wywoływany przez środowisko przewodnickie temat parkingów dla autokarów turystycznych został szczegółowo przedyskutowany przez przedstawicieli Żeglugi, którym przewodniczyli p.Marta Borowska i p.Leopold Korytkowski z przedstawicielami branży turystycznej – p.Małgorzatą Dudą i p.Januszem Zbiorczykiem. Szczegółowo przygotowany raport naszych potrzeb spotkał się z dużym zrozumieniem i analizą sytuacji reprezentantów miasta. Bardzo ważne dla nas miejsca na mapie Szczecina, w szczególności parkingi na Jasnych Błoniach, obok Zamku i na Wałach Chrobrego mają dużą szansę znaleźć pozytywne rozwiązanie. Zaproponowane lokalizacje i zwiększenie liczby miejsc są wynikiem dobrej, gruntownej analizy przedstawicieli miasta. Część pomysłów wymaga jeszcze przekonania do nich Policji, wykonania odpowiedniej dokumentacji oraz oznaczeń i zabezpieczeń miejsc parkingowych przed nieuprawnionymi do korzystania z nich pojazdami. Przewiduje się specjalne uprawnienia dla przewodników dowożących grupy w bezpośrednie sąsiedztwo dużych imprez organizowanych na Wałach Chrobrego. Oddzielnym tematem było małe zaangażowanie się środowiska turystycznego (przewodników i biur podróży) w promocję miasta na targach turystycznych (w tym również ITB) i podczas spacerów tematycznych w Szczecinie.