Krajoznawstwo

Głównym kierunkiem działań Oddziału jest propagowanie krajoznawstwa poprzez organizowanie konkursów, współpracę ze szkołami, prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleń, zachęcanie do zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej, w tym w szczególności regionalnych oraz prowadzenie jednej z większych bibliotek krajoznawczych, udostępniającej swoje zbiory zainteresowanym turystom