Pozostała działalność

W ramach szeroko rozumianej działalności Oddział Zachodniopomorski zajmuje się również:

ochroną przyrody

pomocą ofiarom przemocy w rodzinie

znakowaniem szlaków turystycznych

promocją turystyki w Regionie

propagowaniem piosenki turystycznej

współpracą z instytucjami samorządowymi i państwowymi