*krasomówczy

W tym roku powraca dawna formuła przesłuchań na etapie wojewódzkim, do etapu centralnego typowany jest tylko zwycięzca konkursu oraz 1 osoba na ewentualny vacat

Komunikat organizacyjny

Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych

Organizator etapu wojewódzkiego – SP 74 w Szczecinie i Oddział Zachodniopomorski PTTK

Organizator finału : Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Legnicy

59-220 Legnica, Rynek 27

  1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem Konkursu, który zostanie zamieszczony do 21 września na stronie  www.pttk.pl oraz na stronie PTTK Legnica www.infolegnica.pl

I etap – zgłoszenia chętnych uczestników – dwóch uczniów z danej szkoły lub instytucji

II etap – wyłonienie uczestników etapu ogólnopolskiego

III etap – przesłuchania finalistów w Legnicy

  • Szkoły, Instytucje zgłaszają uczestników do Oddziału Zachodniopomorskiego lub SP 74 w Szczecinie.
  • Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie karty zgłoszenia
  • W konkursie mogą brać udział uczniowie kl. IV – VIII.
  • Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. 

Uczestnicy konkursu przygotowują do zaprezentowania temat uwzględniający hasło: Pomorze Zachodnie w moich oczach, a w szczególności związany z

a/ historią miast pomorskich, zamków i innych obiektów zabytkowych;

b/ prezentacją współczesnych osiągnięć i sylwetek ludzi zasłużonych dla regionu i kraju;

c/ wrażeniami z wycieczki krajoznawczej, odbytej na terenie województwa zachodniopomorskiego;

d/ popularyzacją walorów krajoznawczo-turystycznych własnego regionu

e/ legendami pomorskimi

f/ patronem szkoły ucznia (jeśli jest on związany z Pomorzem Zachodnim)