*OMTTK

 Informacje dotyczące XLVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego 2021/2022

Konkurs jest dofinansowywany ze środków Urzędu Miasta i Gminy Szczecin

Oddział Zachodniopomorski PTTK w Szczecinie zaprasza wszystkie chętne szkoły do udziału w XLVIII Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym. Konkurs przeznaczony jest w szczególności dla ambitnych, młodych turystów i krajoznawców i dotyczy szerokiego zakresu wiedzy turystycznej i nie tylko.

Współzawodnictwo odbywa się na 2 poziomach: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i składa się z wymienionych w zakładce eliminacje konkursów tematycznych.

Testy odbywają się zawsze w środy o godz. 17:00 – wszystkie szkoły
 Impreza na orientację oraz I pomoc – wg osobnych komunikatów (konkursy praktyczne)

Ze względu na trwającą pandemię nastąpiły znaczne zmiany w organizacji konkursu

część miejska (powiatowa) odbędzie się w terminach

powiat gryfiński 26.03, miasto Szczecin ok. 12.04 (ZSO 7,XIII LO)

eliminacje wojewódzkie 30.04.2022 w Zespole Szkół Ogrodniczych w Zdrojach
 Uczestnicy

Drużyna reprezentuje szkołę (również inne instytucje, np. Pałac Młodzieży, klub turystyczny, drużynę harcerską itp.). Jeśli zrzeszeni są tam uczniowie z różnych szkół, które nie biorą udziału w Turnieju lub uczniowie ze szkół biorących udział w Turnieju jeśli chcą występować pod innym szyldem niż własna szkoła, powinni to uzgodnić z opiekunem SKKT. 

zgoda_RODO oświadczenie rodziców

Klasyfikacja

W każdym z konkursów na etapie miejskim (szkolnym) może występować maksymalnie 9 uczniów (bez podziału na zespoły). Każdy z uczestników pisze test indywidualnie. Do klasyfikacji szkoły zaliczane będą punkty uzyskane przez trzech najlepszych uczniów w danym konkursie. Impreza na orientację i samarytanka jest konkurencją zespołową (zespoły 2-3 osobowe). Prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa i indywidualna. Będzie prowadzona również klasyfikacja indywidualna za uzyskane odznaki turystyczno-krajoznawcze obliczone wg regulaminu OMTTK . Książeczki należy dostarczyć do siedziby Oddziału Zachodniopomorskiego PTTK do marca danego roku. Najlepsze szkoły w poszczególnych kategoriach (połowa z biorących udział, nie więcej jednak niż osiem) będą reprezentowały Szczecin w eliminacjach wojewódzkich. Najlepsze zespoły wezmą udział w finale centralnym. Wszystkie szkoły uczestniczące w Turnieju otrzymają dyplomy, a najlepsi uczestnicy dyplomy i nagrody rzeczowe.

Organizator konkursu, zgłoszenia drużyn

Oddział Zachodniopomorski PTTK, 70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 6

rpk@szczecin.pttk.pl, tel. 91 5796645, 665 810 896, www.szczecin.pttk.pl,

eliminacje miejskie>

eliminacje wojewódzkie>

zakres materiału>