**biblioteka krajoznawcza

Jedna z większych bibliotek krajoznawczych w kraju (kilkanaście tysięcy pozycji). Dostępna literatura głównie z Pomorza Zachodniego to przewodniki, foldery, mapy, pozycje historyczne i albumy. Znaczna ilość przewodników ze wszystkich Regionów w Polsce, ale również z Europy, Świata oraz wydawnictwa encyklopedyczne ułatwiają przygotowanie wyjazdów

Dużą pozycję stanowią czasopisma związane z Pomorzem Zachodnim oraz szeroko rozumianą turystyką i krajoznawstwem

Ze zbiorów można korzystać na miejscu lub wypożyczać do domu.