**zakres materiału krajoznawczego (standard)

  • Kanon Krajoznawczy Polski
  • Kanon Krajoznawczy Województwa Zachodniopomorskiego
  • Województwo aktualnego regionu (Demart) – do pobrania w Oddziale – 2022 r. dolnośląskie
  • Poznaj Swój Kraj ostatni rocznik
  • zabytki UNESCO
  • Polskie Pomniki Historii
  • Parki Narodowe w Polsce
  • szlak miejski czerwony – mapka
  • przewodniki po Szczecinie

Wszystkie pozycje są dostępne w Pracowni