**leśne soboty

Organizatorem Leśnych Sobót jest Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji a przewodnikiem na trasie kol. Elżbieta Wielgoszewska – Przodownik Turystyki Pieszej Nr 10560