*szkolenia

Zakończyło się szkolenie na przewodnika terenowego PTTK prowadzone w latach 2022-23 we współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Ludowym. Zarząd Główny PTTK przyznał uprawnienia 6 osobom uczestniczącym w kursie (otrzymały legitymacje w styczniu 2024 r.)

szkolenie znakarzy szlaków turystycznych we współpracy z Lasami Państwowymi zakończyło się w październiku 2022 roku

.

.

Szkolenia kadr turystycznych. Duże dofinansowanie unijne. Masz możliwość podniesienia swoich kwalifikacji i zdobycia atrakcyjnego zawodu za symboliczną odpłatnością. Ulotki Organizatorów:

 • FORUM Turystyki Regionów
 • Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki (ZART) tel 91-434 21 87
 • UWAGA: W okresie pandemii szkolenia ZART i FORUM zostały zawieszone

Chcielibyśmy ułatwić Państwu dotarcie do ofert szkoleń turystycznych. Są to Informacje pozyskane od polecanych przez nas organizatorów szkoleń

W ofercie ZARTu i FORUM prowadzone  są zapisy na:

 • przewodnika turystycznego terenowego i miejskiego
 • pilota wycieczek
 • menedżera e-narzędzi w turystyce
 • baristę
 • organizatora usług konferencyjnych
 • rezydenta
 • specjalistę sprzedaży internetowej
 • animatora turystyki i rekreacji,
 • menedżera produktów turystycznych
 • menedżera hotelu
 • barmana, someliera, recepcjonistę
 • Do udziału w szkoleniach zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat i chcą zdobyć lub podnieść kwalifikacje zawodowe w branży turystycznej.
 • Integralną częścią naszych szkoleń są indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Kursy zakończą się egzaminem zewnętrznym certyfikowanym przez Polską Izbę Turystyki.

W ramach zdobywania uprawnień kadry PTTK – Oddział przeprowadza egzamin na przodownika GOT. Po zgłoszeniu ustalany jest termin.