Zakres materiałów

Zakres materiałów do testu z krajoznawstwa na eliminacje wojewódzkie:

Bieliński Michał, Michalska Magdalena, Mosakowski Janusz, Murańska Bożena (red.), 2015 – „Kanon krajoznawczy województwa pomorskiego”, Gdańsk, UMWP

Łęcki Włodzimierz (red.), 2005 – „Kanon krajoznawczy Polski”, Warszawa, PTTK „Kraj”, wyd. 2, strony 231-260 (województwo pomorskie)

pozycja dostępna pod adresem: http://www.msw-pttk.org.pl/odznaki/kanon_krajoznawczy_polski_2005.pdf

Lista pomników historii – https://nid.pl/pomniki-historii/