*władze Oddziału

Władze Oddziału Zachodniopomorskiego PTTK w Szczecinie
 wybrane przez Zjazd Oddziału w dniu 27 czerwca 2022 r.

Zarząd Oddziału
Tomasz Paszek – prezes
Katarzyna Kozakowska – wiceprezes
Jakub Nowysz – sekretarz
Beata Kaczor – członek

 
Komisja Rewizyjna
Janusz Zbiorczyk – prezes
Zygmunt Cywiński – wiceprezes
Daniel Halicki – sekretarz