*Książeczki i odznaki PTTK (od 2023r. ceny uległy zmianie)

. 4 zł/Regulamin GOT 16 zł
. 4 zł
. 4 zł
. 4 zł
. 4 zł
. 4 zł
. 6 zł
. 5 zł
GOT ” W Góry” (od 5-7 lat)…. 15 zł
GOT – Górska Odznaka Turystyczna – (pow. 7 lat) popularna 14 zł, pozostałe 11 zł
OTP “Siedmiomilowe Buty”13 zł, Dziecięca (do lat 10) 12 zł
OTP- Odznaka Turystyki Pieszej (od lat 6) popularna 17 zł, pozostałe 10
Odznaki krajoznawcze – ROK – Regionalna Odznaka Krajoznawcza (od lat 7) 13 zł, UNESCO 10 zł
Turysta Przyrodnik (od lat 7) 12 zł
KOT – Kolarska Odznaka Turystyczna 10 zł
OInO – Odznaka Imprez na Orientację 12 zł, TRInO po 10 zł
odznaki inne