**eliminacje wojewódzkie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie (dawniej Zespół Szkół Ogrodniczych)

Termin 30 kwietnia 2022 od godz 9.00

Regulamin

tor rowerowy

Ze względu na ograniczony czas konkursu wojewódzkiego (1 dzień) wystąpią następujące konkurencje:

Test wiedzy (teoretyczny) – krajoznawstwo, wiedza o turystyce

– Dolnośląskie – wybrane trasy 5 (Wrocław i okolice), 7 (w cieniu Śnieżki), 8 (zamki i tajemnicze podziemia), 9 (Ślęża i Wzgórza Strzelińskie)

– Kanon Krajoznawczy Polski–dolnośląskie, zachodniopomorskie  oraz Parki Narodowe

– Kanon Krajoznawczy Województwa zachodniopomorskiego – powiaty przygraniczne – gryfiński, policki, grodzki Szczecin, Świnoujście

– historia – strona PTTK i opracowanie od krajoznawstwa retro do krajoznawstwa 2,0

Test wiedzy (teoretyczny) – I pomoc, ruch drogowy, topografia, odznaki

Praktyczne – impreza na orientację, rowerowy tor przeszkód, rozpoznawanie skał

Dodatkowe – punkty za odznaki (udokumentowane), karta zespołu (do kroniki)