Bon Turystyczny

Istnieje już możliwość płacenia za usługi turystyczne za pośrednictwem bonu. Lista firm realizujących bon jest na stronie https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow. Realizacja bonu powinna nastąpić w okresie 2 lat i dotyczy wypoczynku dzieci i młodzieży. Odbywa się za pośrednictwem platformy ZUS. Na liście biur znalazło się również biuro turystyczne GRYFTUR. Zapraszamy do korzystania z jego usług