48 OMTTK – zgłoś drużynę

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym (OMTTK PTTK), organizowanym w roku szkolnym 2021/2022.
W roku 2020 i 2021 nie odbyły się Finały Centralne OMTTK PTTK z powodu COVID-19 i utrudnień z nim związanych. W związku z tym zachowujemy ciągłość numeracji OMTTK PTTK. W roku szkolnym 2021/2022 będzie on organizowany po raz 48.

OMTTK PTTK to największe przedsięwzięcie z zakresu szkolnej turystyki i edukacji, organizowane przez PTTK. Turniej jest imprezą o charakterze cyklicznym, całorocznym, odbywającą się na terenie całego kraju. Co roku OMTTK PTTK popularyzuje walory turystyczno-krajoznawcze innego województwa. W roku szkolnym 2021/2022 będzie to województwo dolnośląskie.

OMTTK PTTK jest najbardziej prestiżową imprezą turystyczną adresowaną do dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce, organizowaną przez PTTK od 1972 roku. W Turnieju biorą udział trzyosobowe zespoły będące reprezentacjami szkół, domów kultury, drużyn czy hufców harcerskich, oddziałów PTTK i innych podmiotów działających wśród młodzieży. Rywalizacja toczy się w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe. OMTTK PTTK to interdyscyplinarne pole zmagań młodzieży z całej Polski. Jego program, podobnie jak w poprzednich latach, zawiera elementy teoretyczne z dziedziny turystyki kwalifikowanej, krajoznawstwa i terenoznawstwa. W programie Turnieju znajdują się również konkurencje sprawnościowe: turystyczny marsz na orientację, rowerowy tor sprawnościowy, samarytanka (sprawdzian umiejętności z zakresu pierwszej pomocy), Turystyczne ABC (praktyczny sprawdzian umiejętności przydatnych turyście).

I. Informacje organizacyjne

1. XLVIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK organizowany jest w roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z „Regulaminem OMTTK PTTK” zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTTK uchwałą nr 150/XIX/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.

2. Na stronie: http://mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/omttk-pttk publikowane są informacje związane z OMTTK PTTK.

3. Organizatorami poszczególnych etapów Turnieju są jednostki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

4. Organizatorem Finału Centralnego XLVIII OMTTK PTTK, z upoważnienia Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, jest Oddział PTTK w Świdnicy.

5. Finał Centralny XLVIII OMTTK PTTK odbędzie się w czerwcu 2022 roku w Świdnicy (województwo dolnośląskie).

II. Konkurencje turniejowe

1. Konkurencje turniejowe określone są § 12 Regulaminu OMTTK PTTK.

2. W trakcie Finału Centralnego XLVIII OMTTK PTTK przeprowadzone zostaną konkurencje podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną.

3. Część teoretyczną stanowi test wiedzy obejmujący zagadnienia: krajoznawcze, turystyczne, topograficzne, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz higieny i ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy.

4. Na część praktyczną składają się:

1) turystyczny marsz na orientację,

2) turystyczne ABC:

a) Parki narodowe i krajobrazowe województwa dolnośląskiego,

b) turysta geolog: skały i minerały,

c) kajakowy tor przeszkód,

d) gra terenowa (quest, geocaching),,

3) turystyczny rower (tor przeszkód),

4) umiejętność udzielania pierwszej pomocy i korzystania z zawartości apteczki,

5) ocena zdobytych odznak turystycznych PTTK (indywidualnie: konkurs posiadanych uprawnień i odznak turystycznych PTTK).

III. Polecana literatura

Przy przygotowaniu konkurencji Finału Centralnego, organizatorzy będą korzystać z powszechnie dostępnej literatury.

1. Wiedza z zakresu krajoznawstwa

1) Kanon krajoznawczy Polski, red. W. Łęcki, Warszawa 2005, wydanie II poprawione i uzupełnione lub wersja elektroniczna www.kanon.pttk.pl.

2) Sudety i Dolny Ślask – przewodnik + atlas, wyd. Demart 2016

3) Polska 52 trasy, wydawnictwo Pascal, Bielsko – Biała 2011

4) Słownik geografii turystycznej Sudetów, red. Marek Staffa, wyd. I-BIS, Wrocław

5) Województwo Dolnośląskie, seria „Polska niezwykła”, wydawnictwo Demart, Warszawa 2016.

2. Wiedza turystyczna i topograficzna 

1) seria poradników Wydawnictwa PTTK „Kraj” (dostępne również w formacie pdf na stronie http://www.pttk.pl/publikacje/index.php?co=publikacje):

a) Przyroda uczy najpiękniej. Poradnik metodyczno-szkoleniowy, red. J. Śledzińska, A. Wielocha, Warszawa 2009.

b) Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty, red. J. Śledzińska, A. Wielocha, Warszawa 2015.

c) Wybieram rower! Poradnik młodego turysty, red. J. Śledzińska, A. Wielocha, Warszawa 2015.

d) Wspólne wędrowanie. Poradnik organizatora turystyki aktywnej, red. J. Śledzińska, A. Wielocha, Warszawa 2015.

e) Kreatywne poznawanie czyli poradnik nowoczesnego krajoznawcy, red. J. Śledzińska, A. Wielocha, Warszawa 2016.

2) J. Dymarski, ABC imprez na orientację, Warszawa 2000.

3) www.survival.strefa.pl (w zakresie działu „Orientacje w terenie”)

3. Wiedza z zakresu przepisów ruchu drogowego

1) Kodeks ruchu drogowego w zakresie ruchu pieszego, rowerzysty i motorowerzysty

4. Wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

1) Wytyczne 2015 resuscytacji krążeniowo-oddechowej ERC, Kraków 2015, strona internetowa www.prc.krakow.pl/wytyczne.html

2) M. Buchfelder, Podręcznik pierwszej pomocy, Warszawa 2011

5. Turystyczne ABC 

1) https://dolnośląskie,net.pl

2) https://www.villagreta.pl/warto-zobaczyc-dolny-slask

3) https://wolnymkrokiem.pl/dolny-slask-zwiedzanie/

4) https://www.geocaching.pl

5) http://www.dzpk.pl/pl/parki-krajobrazowe.html

6) http://zywaplaneta.pl/minerały/

7) Kajakarstwo – Mattos Bill – Przewodnik po wszystkich rodzajach kajakarstwa, wyd. Wiedza powszechna 2016

6. Źródłem wiedzy do turniejowych testów będą również informacje zawarte na stronach internetowych:

1) http://pttk.pl

2) http://mlodziez.pttk.pl

IV. Informacje końcowe

1. Komunikat został przyjęty przez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w dniu 16 września 2021 r.