Zmiany w RKIK

Na posiedzeniu Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa w dniu 17.02.2022 podjęto następujące uchwały:

  • powołano na funkcję sekretarza kol Roberta Śledzińskiego w miejsce św,p. Jana Krzysztonia
  • wystąpiono do Rady Oddziałów z prośbą o weryfikację i dostarczenie list Instruktorów Krajoznawstwa z terenu Pomorza Zachodniego
  • w oparciu o dane z pozostałych Oddziałów zrobić zestawienie odznak krajoznawczych w Regionie