zmiany osobowe w Oddziale

Zarząd Oddziału
 Tomasz Paszek – prezes,
Katarzyna Kozakowska – wiceprezes,

Artur Szparaga – skarbnik,
 Jakub Nowysz – sekretarz,
 Beata Kaczor – członek.

Kontakt do prezesa tel 791591594, email : paszek@grassor.pl

 Nowe władze Oddziału Zachodniopomorskiego PTTK w Szczecinie
 zostały wybrane przez Zjazd Oddziału w dniu 27 czerwca 2022 r.