**Regulamin krasomówczy

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych

I. ORGANIZATORZY:

 • Szkoła Podstawowa nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie,
 • Oddział Zachodniopomorski PTTK -Regionalna Pracownia Krajoznawcza

Przy życzliwej pomocy:

 • Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty
 • Urzędu Miasta Szczecin

II. TERMIN I MIEJSCE :

24 października 2019r. (czwartek) godz. 10.oo Szkoła Podstawowa nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie ul. Seledynowa 50 (Osiedle Bukowe)

III. ZAŁOŻENIA:

Celem Konkursu jest rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do mowy ojczystej, upowszechnianie czystości i kultury języka polskiego, pięknego i sugestywnego wypowiadania myśli, prezentowania barwnym i bogatym językiem zdarzeń, faktów nierozerwalnie związanych z Pomorzem Zachodnim. Zadaniem Konkursu jest również zainteresowanie młodzieży turystyką i krajoznawstwem.

IV. TEMATYKA:

Uczestnicy konkursu przygotują do zaprezentowania temat uwzględniający hasło: Pomorze Zachodnie w moich oczach, a w szczególności związany z:

 • historią miast pomorskich, zamków i innych obiektów zabytkowych, prezentacją sylwetek ludzi zasłużonych dla regionu.
 • wrażeniami z wycieczki krajoznawczej odbytej na terenie woj. zachodniopomorskiego
 • popularyzacją walorów krajoznawczo -turystycznych własnego regionu
 • legendami pomorskimi
 • patronem szkoły ucznia (jeślizwiązany jest on z Pomorzem Zachodnim)

V. WARUNKI UCZESTNICTWA I PROGRAM:

 1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych Szczecina oraz województwa zachodniopomorskiego.
 2. Konkurs jest dwuetapowy: eliminacje szkolne i wojewódzkie.
 3. W przypadku dużej ilości zgłoszeń do eliminacji wojewódzkich mogą być organizowane eliminacje miejskie lub rejonowe (powiatowe).
 4. Do eliminacji wojewódzkich uczestnik Konkursu przygotowuje temat wymieniony w rozdziale IV Regulaminu. Czas prezentacji -5 minut.
 5. We wszystkich etapach o kolejności wystąpień decyduje losowanie.

VI. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia udziału w wojewódzkim finale konkursu szkoły przesyłają w terminie do 21 października 2019r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 74 im. Stanisława Grońskiego,71-781 Szczecin ul. Seledynowa 50, e-mail: sekretariat@sp74.szczecin.pl

lub Polskie Towarzystwo Turystyczno -Krajoznawcze Regionalna Pracownia Krajoznawcza, 70 -206 Szczecin, ul. Dworcowa 6 tel. 91 579 66 45, e-mail: rpk@szczecin.pttk.pl

Informację wstępną o przygotowywaniu uczniów do udziału w konkursie prosimy nadesłać do 30 września br. (poniedziałek) na adres mailowy: sekretariat@sp74.szczecin.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać od: Dorota Prajsnar -e-mail: dprajs@poczta.onet.pl

VII. NAGRODY:

 • Organizatorzy decydują o ilości nagród.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy.
 • Zwycięzcy Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe.
 • Laureaci I-III miejsca będą reprezentowali województwo zachodniopomorskie w finale XXXV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych, który odbędzie się w dniach 21 –24.11.2019r. w Legnicy.

VIII. UWAGI KOŃCOWE:

 • Do finału wojewódzkiego można zgłaszać maksymalnie trzech reprezentantów szkoły.
 • Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży uczestnikom i ich opiekunom.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Komitetowi Organizacyjnemu Konkursu.

regulamin_finału_krasomówczego