zachodniopomorskie Leśne przedszkola

Oddział Zachodniopomorski PTTK w Szczecinie zaprasza do nawiązania całorocznej współpracy przedszkola woj. zachodniopomorskiego w zakresie działalności statutowej: promocji oraz uprawiania turystyki kwalifikowanej, profilaktyki przeciwdziałania patologiom społecznym w tym przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

 Zadania te realizowane byłyby dla najstarszych grup w trakcie programowych wycieczek organizowanych przez przedszkola wspólnie z udziałem członka kadry programowej PTTK w ramach jego działalności społecznej. Zajęcia prowadzone byłyby wg planu po wspólnym, wcześniejszym, szczegółowym uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia z ramienia Oddziału PTTK.

Ilość przedszkoli objętych proponowaną współpracą uzależniona jest od zainteresowania kadry przedszkoli oraz możliwości organizacyjnych PTTK.

Kontakt do prowadzącego zajęcia (Ryszard Radke) oraz informacja o działalności programowej zamieszczona jest w zakładce Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.