Mianowanie Dyrektora XLII Spotkania Pokoleń

Już w piątek 17 stycznia po godz. 20 w Pracowni PTTK przy ul Dworcowej doniosłym aktem Tajnej Kapituły zostanie powołany Dyrektor XLII Spotkania Pokoleń. Kim będzie ów śmiałek?

już go mamy – to Hania Galewska

Uroczystość zakłóci niezapowiedziana akcja drenażu naszych portfeli – dzięki naszym cegiełkom przetrwa pamięć o pierwszych spotkaniach zapisanych “ósemką”