OMTTK etap miejski

Kilkuetapowe zmagania w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym PTTK, obejmujące dyscypliny teoretyczne i praktyczne zostały docenione przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego a podsumowanie konkursu zostało dofinansowane w postaci dotacji celowej. Uczestnicy konkursu indywidualnie oraz drużyny zostaną uhonorowane dyplomami i cennymi nagrodami rzeczowymi. W obecnej sytuacji epidemicznej jest to trudne, ale jeszcze do końca roku postaramy się zorganizować spotkanie podsumowujące. Składamy podziękowanie dla Urzędu Miasta za zaangażowanie i dofinansowane naszej ważnej i cennej imprezy