XVII Henrykowskie Dni w Siemczynie

PROGRAM OBCHODÓW

4 lipca 2020 r. – SOBOTA

10.30  

– Konferencja historyczno-naukowa pt.: „Parki podworskie na Pomorzu Zachodnim”

Moderator konferencji: dr hab. Michał Kupiec

  1. dr inż. Elżbieta Dusza (ZUT) – „Parki podworskie na Pomorzu Zachodnim: pochodzenie, koleje losu, możliwości renowacji.”
  2. dr Tomasz Duda (USz) – „Chodź, opowiem Ci historię… czyli o roli narracji i storytellingu w pomorskiej turystyce dziedzictwa.”
  3. prof. Michał Kupiec – „Czy istnieje krajobraz pomorski? Jak kształtował się krajobraz w ciągu ostatnich 200 lat i co z tego wynikło.”
  4. Prof. Michał Kupiec – „Klasztory i ogrody poklasztorne na Pomorzu Zachodnim”

11.00  

– Otwarcie Alei artystów i rzemieślników

– Miasteczko zabaw i rozrywki dla dzieci i młodzieży

– Tradycyjna wiejska kuchnia Pod Arkadami – Sołectwo Siemczyno, Pałac Siemczyno

– Warsztaty ceramiczne w Kuźni Ceramicznej

– Warsztaty plastyczne w Alei artystów i rzemieślników  

– Warsztaty taneczne i śpiewacze zakończone występem na scenie letniej – prowadzący: Zespół Pieśni i Tańca “Diabaz”

– Miasteczko zabaw dla dzieci i młodzieży – przy Arkadach

15.00-19.00

– Występy zespołów muzycznych, śpiewaczych i tanecznych na Scenie Letniej (nagłośnienie: Grucha Sound)

– Pokazy mody i strojów historycznych – Aleja Rzemieślników, przypałacowe błonia

19.30 

– Koncert Galowy na Scenie Głównej pt. „Vivat Moniuszko” (m.in. utwory: aria Stefana „z kurantem”, Mazur z opery „Straszny dwór”, Tańce góralskie, aria Jontka „Szumią jodły”, aria Halki „Ha, dzieciątko nam umiera”, Mazur z opery „Halka”, aria Hrabiny „On tu przybywa” z opery „Hrabina”).

Wykonawcami koncertu będą wybitni polscy śpiewacy operowi (sopran – Joanna Zawartko, tenor – Marcin Hutek), orkiestra Filharmonii Koszalińskiej oraz konferansjer Andrzej Zborowski.

5 lipca 2020 r. – NIEDZIELA

12.00

– Msza św. w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej z oprawą muzyczną Zespołu „Ontis”

13.00

– Grupowe zdjęcie na schodach Pałacu Siemczyno

15.00

– Badamy historię dóbr kultury materialnej